Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lưu

Các lĩnh vực hoạt động Các lĩnh vực hoạt động

Lưu

Cung cấp thiết bị ngành sơn Cung cấp thiết bị ngành sơn

Các loại sản phẩm

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

CÔNG TY VI GO VIỆT

Các sản phẩm mới nhất

Lưu


DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM

 

Thiết bị sơn Prona

PDFInEmail

STT

Tên thiết bị

Mã hàng

0-

PRONA Nailer gun -Taiwan

Sung gim đinh PRONA

1022J,1025J

18/30A

18/50

90/40K

440K

RP-19-15

S10/10F-A1

S10/13J-D1

N425J

16/851-A2

C23/57-A1

C29/65-A1

C33/83-A1

C33/90-A3

0+

ABST Nailer gun -Taiwan

Sung gim đinh ABST

413J

422J

440K

1010J

F1013J

F18/32

F18/50

0++

PRONA screwdriver -Taiwan

sung ban vit PRONA

RC-5SS

rc-6h

RC-8H

RC-9H

rc-10h

rc-6ls

rc-240-90

0+++

PRONA impact wrench -Taiwan

sung ban ốc PRONA

RP-3228

RP-3226

RP-3207A1

RP-3238A

RP-3125a

PRONA air sander-taiwan

May cha nham PRONA

RP-5155A(5”)

rp-5331a(74X109)

PRONA air grinder-taiwan

May mai PRONA

RP-7317

RP-01

RP-03A

RP-70A

PRONA air drill-taiwan

May khoan hoi PRONA

RP-1037

RP-7309

RP-HR90

RP-7302

RP-7307

PRONA river gun-taiwan

Sung rut rive PRONA

RP-801

RP-7333

RP-25

RP-7334

PRONA spring balancer-taiwan

Palang PRONA

SB-5K(3~5KG)

SB-7K(5~7kg)

SB-9K(5~9kg)

SB-15K(9~15kg)

PRONA temper star bit

Mui hoa khe PRONA

T15Y50P

T20Y50P

T25Y50P

T27Y50P

T30Y50P

T15Y65P

T20Y65P

T27Y65P

T30Y65P

T15Y100P

T20Y100P

T27100P

T15Y150P

T20Y150P

T25Y150P

T15Y200P

T20Y200P

T25Y200P

PRONA Hex power bit

Mui luc giac PRONA

HO2050p

hO50P

HO3050P

HO4050P

HO5050P

HO6050P

HO2065P

HO2565P

HO3065P

HO4065P

HO5065P

HO6065P

HO40100P

HO50100P

HO60100P

PRONA socket bit

Mui van oc PRONA

M0665p

M0865p

M1065P

M1165P

M1265P

M1365P

M1465P

M06100P

M08100P

M10100P

PRONA bit

Mui vit PRONA

#2x65L

#2x100L

00

PRONA Air regulator Taiwan

ÑIEÀU CHÆNH HÔI PRONA

rp-001-g

01

PRONA Spray Gun -Taiwan

Suùng phun sôn PRONA

MRS-F(R)

RG3L-1+RC-5

R2-R(0.5mm)

R2-F(0.5mm)

R51-F(0.5mm)

R21X-G1.3

R71-G1.5

R77-G1.5

R77-SGD-30

R100-G1.5

R101-G1.5

RL-50

RL-100

R200-G1.5

R200-ZP

R201-G15

R203-G,S,P

RL-200

SGD-71

R300-LVMP-G1.1

R400-G12 LV2

RL400-G14

R500-LVMP-S1.1

LR-10-0030

LRA-18-0030

02

PRONA Automatic Spray Gun -Taiwan

Suùng phun sôn töï ñoäng PRONA

RA-0609

RA-60

RA-80

RA-100P13

RAL-100P13

RA-200P12

RAL-200P12

RA-C1RP1.3

RA-C2RP1.3

RARL-100

RARL-200

RAR-100

RAR-200

RA-M1

03

PRONA Pressure Tank –Taiwan

Noài troän sôn PRONA

RC-2E

RT-2E

RT-10A

RT-20A

RT-40A

RT-60A

04

PRONA Paint Pump –Taiwan

May bơm sơn PRONA

(Chuù yù:töø R-20~51 laø chöa bao goàm chaân,oáng huùt,ñaàu sôn ra,ñaàu hôi vaøo)

PP-20(1/2”) Plastic

R15

R-1500

BDP-12(3/8”)

R1500(3/8”)

R-20(1/2”)

R-26(3/4”)

R-31(1”)

R-40(1.5”)

R-51(2”)

RS-20(1/2”) INOX

RS-31(1”) INOX

RS-41(1.5”) INOX

RS-51(2”) INOX

05

PRONA Agitator-Taiwan

Caây Khuaáy sôn PRONA

RB-FA

RB-CA

RB-SA

RB-MA

RB-MN

RB-BA

RT-A

M-20

06

PRONA Paint Regulator –Taiwan

Ñieàu aùp sôn PRONA

RPR-5

07

PRONA Air Brush-Taiwan

Suùng veõ Myõ thuaät PRONA

RH-CP(0.2mm)

RH-A

RH-AP

RH-C

RH-CP

RH-B

RH-BP

RH-RA

RH-RAP

RH-BS

RH-RDP

RH-GP

08

PRONA Pipe Coupler-Taiwan

¼”-5x8mm

¼”-6.5x10 mm

¼”-8x11 mm

¼”-8x12 mm

3/8”-6.5x10 mm

3/8”-8x11 mm

3/8”-8x12 mm

RSQ-3+RPQ-3

RSQ-2+RPQ-2

20PH,20PM,20PF

20SH

50SN,40SH,40SM,80SN

50PN,40PH,40PM,80PN

09

PRONA Viscosity Cup-Taiwan

Coác Ño ñoä nhôùt PRONA

RV-2

RV-4

10

PRONA Paint Cup-Taiwan

Coác chöùa Sôn PRONA

50cc(Air brush cup)

RC-4S,RC-4

RC-4R(Plastic)

RC-6R(Plastic)

RC-5(250CC)

RC-51(200CC)

RC-1(1000CC)

RC-2(600CC)

RCL-10B(1/4”)

RCL-7B(1/4”)

11

PRONA Air Duster-Taiwan

SUÙng Xì khí PRONA

RG-7 1#

RG-7 4#

RG-7 J#

PRONA PU air hose

Day hoi PU (Mau xanh)

5x8mm

6,5x10mm

8x12mm

PRONA paint hose

Day son PRONA (2 lop)

5x8mm

8x11mm

PRONA Braid paint hose

Day son 3 lop PRONA (3 lop)

6,5x10mm

8x11mm

8x12mm

PRONA twin paint+air hose

Day son 2 lop+hoi PU (2 lop+PU)

8x11+6.5x10mm

PRONA twin Braid paint+air hose

Day son 3 lop+hoi PU (3 lop+PU)

8x12mm+6,5x10mm

12

Link kiện súng PRONA R71

#1(naép chuïp)

#2,#10(Kim+beùc)

#3,#4(roong ngöôïc)

#5(ñ/chænh baûn roäng)

#6(roong loùt ñai oác)

#7(ñai oác kim)

#8(nuùt chænh kim)

#9(loø xo kim)

#11(roong loùt ñai oác)

#12(thaân suùng)

#13(ñaàu noái hôi)

#14(Ñieàu chænh gioù)

#15,#16(choát,phe)

#17(coø)

#18(loø xo van hôi)

#19(van hôi)

#20(boä van hôi)

#21(ñaàu noái sôn)

13

Link kin suùng PRONA R77

(VND)

#1(naép chuïp)

#2,#10(Kim+beùc)

#3,#4(roong ngöôïc)

#5(ñ/chænh baûn roäng)

#6(roong loùt ñai oác)

#7(ñai oác kim)

#8(nuùt chænh kim)

#9(loø xo kim)

#11(roong loùt ñai oác)

#12(thaân suùng)

#13(ñaàu noái hôi)

#14(Ñieàu chænh gioù)

#15,#16(choát,phe)

#17(coø)

#18(loø xo van hôi)

#19(van hôi)

#20(boä van hôi)

#21(ñaàu noái sôn)

14

Link kin suùng PRONA R100

(VND)

#1(naép chuïp)

#2(Kim+beùc)

#3,#4(roong ngöôïc)

#5(ñ/chænh baûn roäng)

#7(caùn van hôi)

#8-1(ñai oác ngoaøikim)

#8-2(nuùt chænh kim)

#9(loø xo kim)

#12(thaân suùng)

#13(ñaàu noái hôi)

#14(Ñieàu chænh gioù)

#15,#16 (phe,choát coø)

#17(coø)

#18(loø xo kim)

#19(van hôi)

#20(ñai oác trong kim)

15

Link kin suùng PRONA R200

#1(naép chuïp)

#2(Kim+beùc)

#3,#4(roong ngöôïc)

#5(ñ/chænh baûn roäng)

#7(caùn van hôi)

#8-1(ñai oác ngoaøikim)

#8-2(nuùt chænh kim)

#9(loø xo kim)

#12(thaân suùng)

#13(ñaàu noái hôi)

#14(Ñieàu chænh gioù)

#15,#16 (phe,choát coø)

#17(coø)

#18(loø xo kim)

#19(van hôi)

#20(ñai oác trong kim)

16

Link kin suùng PRONA RA100

#1(naép chuïp)

#2(Kim+beùc)

#11(roong ngöôïc)

#4(ñ/chænh baûn roäng)

17

Link kin suùng PRONA RA200

#1(naép chuïp)

#2(Kim+beùc)

#11(roong ngöôïc)

#4(ñ/chænh baûn roäng)

18

LK Bom R20,R26

(Mang bom)

19

LK Bom R31

#15,#16(mang bom)

Về chúng tôi

Công ty TNHH MTV Thương mại Công nghệ VI GO VIỆT chuyên sản xuất và bán các thiết bị Công nghiệp. Các thiết bị Công nghiệp chúng tôi cung cấp: các thiết bị sơn, súng phun sơn, cây khuấy sơn, Bơm sơn, nồi trộn sơn, bút vẽ mỹ thuật (Airbrush), máy nén khí, máy chà nhám, Các loại dụng cụ dùng điện, dụng cụ dùng hơi, các loại dụng cụ tháo mở ốc vít,......

Liên hệ với chúng tôi

NG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VI GO VIỆT

Địa chỉ: 181c, tổ 2, khu phố 3, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Email: vigoviet@gmail.com

Phone: (0251) 2222.135 hoặc 0938.010.892 hoặc 0988.305.300

MST: 3603113168

Website: http://sungsondongnai.com hoặc http://vigoviet.com

Fan pages: https://www.facebook.com/thietbiphunson