Bút vẽ mỹ thuật YGA-135 Yunica

<iframe width=”400″ height=”225″ src=”https://www.youtube.com/embed/vZbiby6eenE” title=”Phun thực tế bút vẽ mỹ thuật Yunica YGA-135″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

Mã sản phẩm: YGA-135

Tên sản phẩm: Bút vẽ mỹ thuật YGA-135 Yunica

Hãng sản xuất: Yunica

Xuất xứ: Đài Loan

Kim béc: 0.35mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *