Cách sử dụng súng phun sơn hiệu quả

Trước khi bắt đầu phun, hãy đọc hướng dẫn vận hành và xem xét tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cho máy phun sơn của bạn. Hãy chắc chắn để chuẩn bị tốt các bề mặt và bảo vệ bất cứ điều gì bạn không muốn để phun.
Dưới đây là một số kỹ thuật phun và các điểm lưu ý để giúp bạn bắt đầu.
Bước đầu tiên:
Nếu bạn là người mới sử dụng một máy phun sơn, thực hành đầu tiên bằng cách phun nước trước khi sơn. Nó thường mất một thời gian thực hành để trở nên thoải mái với các kỹ thuật phun dung cho sản xuất với chất lượng tốt nhất. Với một chút luyện tập bạn sẽ cảm thấy dễ dàng sử dụng và bạn sẽ được phun như một chuyên gia trong thời gian sau đó.
Sử dụng nước,chọn một khu vực thực hành như một cánh cửa nhà để xe hoặc bề mặt phẳng lớn khác.Thực hiện theo các thủ tụcbắt đầubằng cách sử dụng nước trong việc phun của bạn.
Lựa chọn các thiết lập áp lực tốt nhất:
Đặt áp lực phun bằng cách sử dụng núm điều chỉnh áp lực để đạt được chất lượng phun tốt nhất. Bắt đầu với một thiết lập áp suất thấp và thử nghiệm phun- kích hoạt súng một cách nhanh chóng và bạn đã sẵn sàng. Thường ban đầu bạn sẽ chỉnh không được chính xác cho lắm, điều chỉnh lại đến khi phù hợp. Lưu ý khi sử dụng sơn hoặc lớp phủ khác, lựa chọn đầu phun thích hợp là rất quan trọng.
Kỹ thuật phun:
Sử dụng các hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn cómột số kỹ thuật phun an toàn và chất lượng sản phẩm tốt.
1. Giữ khoảng cách phù hợp
2. Công việc trong tầm tay của bạn – Khi bạn phun, bạn nên chỉ làm việc trong khu vực mà bạn có thể dễ dàng tiếp cận để duy trì vị trí súng phun thích hợp (cẩn thận không để góc đầu vào cuối tầm tay của bạn – khi bạn duy trì khoảng cách tương tự trong suốt quá trình phun.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *