Kim và béc súng phun sơn W-77-21S, W-77-21G 2.0 Manoli

#kimbecsungphunson #sungphunson #w7721s #w7721g #sungphunsonw77 #manoli #sungphunsonmanoli #W77manoli

Kim và béc súng phun sơn W-77-21S, W-77-21G 2.0 Manoli chính hãng. Dùng thay thế cho dòng súng phun sơn W-77 hãng Manoli và các dùng súng phun sơn W-77 của các hãng khác như: R-77 Prona W-77 Anest Iwata và các dòng súng phun sơn khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *