2 thoughts on “Phun thử súng phun sơn K3 new OSAKA

  1. Công ty VI GO VIỆT says:

    Súng phun sơn, nồi trộn sơn, dây dẫn sơn, bút vẽ mỹ thuật, máy nén khí mini TC-20T, máy nén khí mini TC-20B, thùng khuấy sơn, bình trộn sơn, máy chà nhám, máy khoan dùng hơi, bút hơi mỹ thuật, dụng cụ chà nhám dùng hơi, bình chứa sơn khí nén, máy đánh bóng, máy chà nhám Prima, máy chà nhám Prona, dụng cụ khuấy sơn, Súng phun sơn dòng Anest Iwata Nhật Bản: Súng phun sơn Wider1-13H4 Anest Iwata, Súng phun sơn Kiwami-1-13B4, Kiwami-1-13B8, Kiwami-1-13B10, súng phun sơn Anest Iwata W-400-132G,….Súng phun sơn dòng Meiji Nhật: Súng phun sơn Meiji F-110-G13T, F-110-G15T, Súng phun sơn F-100-G13T Meiji,…Súng phun sơn dòng Yunica Đài Loan: Yunica K-100, Súng phun sơn dòng Kili Japan: Súng phun sơn kili KR-808U, súng phun sơn dòng Prona Đài Loan: Súng phun sơn Prona R-110-G13H4, Súng phun sơn R-110-G15, Súng phun sơn Meite MT-4000, Súng phun sơn R-4300-MP, Súng phun sơn R-4300-HVLP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *