Súng phun sơn W-77-21S Manoli

Súng phun sơn W-77-21S Manoli kim béc được tôi đen cứng hơn các súng thông thường

One thought on “Súng phun sơn W-77-21S Manoli

  1. admin says:

    Súng phun sơn W-77-21S Manoli kim béc được tôi đen cứng hơn các súng thông thường. Súng phun sơn này chuyên dùng trong các xưởng phun sơn, phun keo, được sử dụng với cốc đựng sơn hoặc nồi trộn sơn, máy bơm sơn,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *